Колеж по Бизнес Администрация обявява прием 2020/2021г. за ОКС „Бакалавър“

<p></p><div class="editor-indent" style="margin-left: 30px;"><p><span lang="BG"За ОКС “Бакалавър” могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за повече от една специалности в дистанционна форма на обучение. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина: 

– с оценки от Държавен зрелостен изпит, въведен от учебната 2007/2008 г.

 – чрез полагане на електронен конкурсен изпит (онлайн есе); 

– чрез полагане да общообразователен тест на място в КБА. 

Информация за прием на документи и предварителни конкурсни изпити ще намерите на страницата на www.college.bg

Последно модифициране: понеделник, 15 юни 2020, 10:09