Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Какво представлява ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ, и защо да го изберем?


Какво представлява онлайн обучението предоставено в дистанционна форма?

Онлайн обучението е част от образованието и науката, която се фокусира на педагогически, технологични и иновативни системи, които имат за цел да предоставят лесно достъпна информация на участниците, които не са физически и локално на определено място. Студентите имат възможността да комуникират във време, удобно за тях, чрез технология, която им позволява да общуват в реално време. Учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Онлайн обучението в дистанционната форма е максимално гъвкаво и адаптивно към бюджета и времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; или хора с постоянна заетост.


Като студент обучаващ се онлайн в дистанционна форма, Вие получавате:

 • Диплома за Висше образование призната в Европейския съюз;
 • Възможност за придобивате знания навсякъде където има достъп до интернет;
 • Гъвкавостта да черпите подробна информация в удобно за Вас време;
 • Да бъдете обучавани от признати в сферата им специалисти;
 • Получавате помощ от поддържащите системата екип.

Онлайн обучението е подходящо за:

 • Хора с интензивни служебни задължения;
 • Майките отглеждащи децата си;
 • Живеещите в отдалечени населени места;
 • Живеещи и работещи в други страни.

Как ще се обучавам:

Програмите в курсовете са предоставени в лесен за разбиране и работа вид. Ние използваме широк набор от платформи и инструменти за да Ви предоставим учебното съдържание в лесен за употреба и разбиране вид, като:

 • Виртуална среда за обучение – Moodle, BigBlueButton
 • Wiki-та
 • Блогове
 • Дискусионни форуми
 • Видео стрим услуги като Vimeo, YouTube

При започване на онлайн обучение от административният отдел ще ви запознаят със системата и работата с нея, ние не очакваме да знаете как да използвате по горните системи предварително.


Вижте нашите специалности по които можете да се обучавате дистанционно:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още


Какви са техническите изисквания за да се обучавам онлайн в дистанционна форма:

За провеждане на онлайн обучение, ще ви е нужно да имате на разположение компютър с интернет връзка. При нужда от допълнителни компоненти и технически средства ще бъдете уведомени със съобщение в платформата или на електронната Ви поща.


Защо да избера да се обучавам онлайн в дистанционна форма в КБА:

Дистанционното обучение в Колежа по бизнес администрация, което ние наричаме още, онлайн, е-обучение, е-learning, компютърно или интернет обучение, е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая. При записване всеки студент получава потребителско име и парола за достъп до нашата онлайн платформа, в която се съдържа всичката необходима информация за времето на обучение.


Какви са предимствата на бакалавърските ни програми в дистанционна форма на обучение?

Много европейски университети и колежи вече предлагат образователни възможности чрез дистанционното обучение, тъй като то притежава доста предимства за студентите, като например:

 • Освобождава Ви от пространствените и времеви ограничения - можете да учите, където и да сте, когато се чувствате по-фокусирани. Необходима Ви е единствено връзка с интернет за достъп до системата за обучение.
 • Подкрепа и обратна връзка - това всъщност е една от характеристиките, която се оценява най-високо от студентите дистанционно обучение. Можете да комуникирате чрез имейл с Вашия преподавател и да получите отговор на Вашите въпроси в рамките на няколко часа, а при участие в онлайн консултации, Вие общувате в реално време.
 • Не променяте начина си на живот - трупането на знания и умения не пречи на Вашата работа.
 • Развивате и демонстрирате Вашата автономност чрез собствената Ви мотивация и самоконтрол.
 • Имате достатъчно време да преглеждате учебните си материали без да изживявате стреса да препускате от лекция в лекция.
 • Семестриалната такса на дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.
 • Колеж по бизнес администрация разполага с две платформи предназначени за Вас студенти. След като се запишете, ние Ви правим регистрация и Ви даваме ваше потребителско име и парола, с което да влизате в платформите, за да намирате нужните материали за подготовка за учебния план, въпросници, указания, тестове и др.
 • Дистанционната форма е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Дистанционното обучение не отстъпва по нищо на локално базираното обучение, единствената разлика е в начина на предоставяне на информация на студентите.
 • От изборът ви, зависи и вашето бъдеще. Предоставете си възможността да ви дадем необходимият тласък за професионално и личностно развитие в икономическите сфери на образованието.

Видео представяне:


Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:35