Специалности

Специалности в КБА

Ние предлагаме обучение в следните БАКАЛАВЪРСКИ програми


Бакалавърските програми...

изучаващи се в "Колеж по бизнес администрация" са в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и се предлагат в дистанционна форма на обучение. Срокът на обучение е 4 години / 8 семестъра. След успешно завършване, придобивате диплома за Висше образование, призната в страните от Европейския съюз (ЕС).

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Дистанционна/онлайн форма на обучение.

Срок на обучение: 4 години/8 семестъра

Европейско призната диплома за Висше образование.


 • Стопанско управление

  Стопанско управление

  Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ в специалност „Стопанско управление“ предлагаща се в дистанционна форма на обучение предоставя възможност на студентите да придобият професионални и трайни знания в сферата на мениджмънта и управлението на малки, средни и големи фирми и организации.

  Виж още

 • Икономика на туризма

  Икономика на туризма

  Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ в специалност „Икономика на туризма“ предлагаща се в дистанционна форма на обучение изучава основните и съпътстващите направления в организацията и управлението на туризма, като специфичен отрасъл на обслужващата сфера на икономиката.

  Виж още

 • Счетоводство

  Счетоводство

  Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ в специалност „Счетоводство“ предлагаща се в дистанционна форма на обучение проследява основните елементи, структурата, административната уредба, методите и средствата на счетоводната дейност, както и как да водите текущото счетоводство в организации.

  Виж още

 • Финанси

  Финанси

  Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ в специалност „Финанси“ предлагаща се в дистанционна форма на обучение осигурява трайно обучение на висококвалифицирани специалисти и кадри в сферата на икономиката и финанси на микро и макро ниво.

  Виж още

 • Управление на човешките ресурси

  Управление на човешките ресурси

  Образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ в специалност „Управление на човешките ресурси“ предлагаща се в дистанционна форма на обучение е насочена към обучаването на кадри в подбора и управлението на персонала в големи фирми и организации.

  Виж още

Последно модифициране: събота, 2 октомври 2021, 13:51